Aktuelt

 

OBS

Vi har vinterferie i uge 6 fra 3.2.2020 til 7.02.2020 begge dage inkl.

Der henvises i ferien til læge Max Fogh Ørnevej 11, 6920 Videbæk tlf. 97173340

opdateret d.17.01.2020.

 

Telefontiden visiteres nu af vores sygeplejerske. Der vil være mulighed for, at en af lægerne ringer tilbage til jer efter kl. 9, hvis det skønnes, at der er behov for dette. Hvis jeres problem ikke kræver en samtale i telefonen, kan man altid kontakte en læge ved at skrive en e-kons.

Vore blodprøver bliver nu hentet sidst på eftermiddagen, hvilket har givet os mulighed for , at tilbyde blodprøvetagning også i eftermiddagstimerne.

 

OBS Vi har haft kighosteepidemi i området.

Kighoste starter med snue i 1-2 uger derefter hoste.

Sunde raske børn, der er fuldt vaccinerede  ved 3 mdr., 5 mdr., samt 1 år klarer normalt kighoste helt uden problemer. De skal ikke ses, medmindre de mod forventning bliver så syge, at der er grund til bekymring.

Børn under 2 år, der ikke har fået disse 3 vacciner, er mere udsatte og skal i forebyggende behandling, hvis de i husstanden er udsat for smitte eller der er mistanke om at de selv er smittede.

Uvaccinerede spædbørn kan med fordel skærmes fra unødigt at være i samme bygning som forkølede eller hostende mennesker.

OBS:Der er fra 1.11. til 31.1. tilbud om vaccination af gravide i 3. trimester
 Målgruppen er gravide i 3. trimester. Praktiserende læger tilbyder kighostevaccination til gravide i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge). Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1. november, hvor tilbuddet træder i kraft, har mulighed for kighostevaccination ved en selvstændig konsultation. Gravide, som er tidligt i tredje trimester (fra 28. graviditetsuge), og derfor endnu ikke har været til 3. lægeundersøgelse, bør vente med kighostevaccination til lægeundersøgelsen
.

 

Efter vores sommerferie er vores dygtige unge kollega, Brian Nørgaard startet hos os i det allersidste år af hans uddannelse til alment praktiserende læge. Når det år er omme, er det tanken, at han overtager praksis efter mig. Vi glæder os til at have ham hos os og ved, at han kommer med rigtig megen ny viden, input, faglig ballast, inspiration, engagement og et stort og dejligt friskt pust til gavn og glæde for os alle.

Vores nye sygeplejerske Shideh Mortensen har med smil og dygtighed taget over efter Alice, som er gået på pension.

Vi er alle glade og taknemmelige for al den opbakning, vi mærker i forbindelse med, at vi har fået bevilliget puljepenge til et nyt lægehus. Det har virkeligt været stort. Lægehuset vil blive bygget i forbindelse med hallen, cykelstien vil blive flyttet for at give plads til det.

Ligeså er jeg rørt  over de mange venlige bemærkninger i forbindelse med min planlagte tilbagetrækning til august 2020, hvor det er tanken, at Brian Nørgaard tager over.

Fra 1.2. er det tid til årskontrol for knogleskørhed ( osteoporose) og hjerte-karsygdomme. Vi sender indkaldelser ud snarest.

Vores almindelige telefon om eftermiddagen er nu kun åben for akutte ting .

Det glæder os, at så mange er  glade for vore sms-påmindelser af aftaler.

Det er en virkeligt stor hjælp for os, at så mange plotter mobil og mail ind på “Stamdata”. Når man logger på, står “Mine Stamdata” helt oppe i toppen på forsiden.

 Vi har fortsat åben for tilgang af nye patienter indenfor Vorgod skoledistrikt, man skal personligt eller telefonisk kontakte kommunen og lave aftale med dem.