Aktuelt

Vi har sommerferie i uge 31-32-33 fra d. 29.7. til 16.8.2019 begge dage inkl.

Efterårsferie i uge 40 fra 30.9. til 4.10.2019 begge dage inkl.

Der henvises i ferien til læge Max Fogh Ørnevej 11, 6920 Videbæk tlf. 97173340

opdateret d.02/07/2019.

Efter vores sommerferie starter vores dygtige unge kollega, Brian Nørgaard op hos os i det allersidste år af hans uddannelse til alment praktiserende læge. Når det år er omme, er det tanken, at han overtager praksis efter mig. Vi glæder os til at have ham hos os og ved, at han kommer med rigtig megen ny viden, input, faglig ballast, inspiration, engagement og et stort og dejligt friskt pust til gavn og glæde for os alle.

Vi har igennem en del år været heldige, at have Alice Hedegaard i huset som sygeplejerske, med al den dygtighed, gejst, inspiration, liv og gode humør, som hun altid har bidraget med. Det bliver et stort savn, når hun går på pension ved udgangen af september i år. Det har været en vigtig opgave, at finde en sygeplejerske, der med tiden vil kunne udfylde det hul, Alice vil efterlade hos os, men Brian og jeg er glade for, at have fundet en, som vi er sikre på, kan løfte arven. Vi glæder os derfor til at byde fru Mortensen velkommen hos os som sygeplejerske pr. 1.september, hvor hun får 1 måneds overlap med Alice, før hun står med det selv. Fru Mortensen er virkeligt velkvalificeret og har især stor erfaring med lungesygdomme, hjerte- og karlidelser. Hun har evnen til at se løsninger og forbedringer, dejlig humor, umiddelbarhed, stor charme og smittende livsglæde.

Vi er alle glade og taknemmelige for al den opbakning, vi mærker i forbindelse med, at vi har fået bevilliget puljepenge til et nyt lægehus. Det har virkeligt været stort. Lægehuset vil blive bygget i forbindelse med hallen, cykelstien vil blive flyttet for at give plads til det.

Ligeså er jeg rørt  over de mange venlige bemærkninger i forbindelse med min planlagte tilbagetrækning til august 2020, hvor det er tanken, at Brian Nørgaard tager over.

Det er tiden til årskontroller for diabetes og blodtryk. Indkaldelserne er sendt ud.

Vores almindelige telefon om eftermiddagen er nu kun åben for akutte ting .

Det glæder os, at så mange er  glade for vore sms-påmindelser af aftaler.

Det er en virkeligt stor hjælp for os, at så mange plotter mobil og mail ind på “Stamdata”.                                                                                                                                   Når man logger på, står “Mine Stamdata” helt oppe i toppen på forsiden.